Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Frihet att skapa

Europeiska unionens konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher i Umeå 16 – 17 februari

Företrädare för EU-medlemsstater och EU-kommissionen på tjänstepersonsnivå, icke-statliga organisationer och andra företrädare samlades under två dagar kring en av våra viktigaste kulturpolitiska frågor: Om friheten att skapa.

– Konstnärers rättigheter och möjligheter att uttrycka sig, vara verksamma och få ersättning för sitt arbete ser väldigt olika ut runt om i världen. I programmet medverkade konstnärer som lever under svåra förhållanden med risk för hot och våld. Flera av programpunkterna var drabbande, men gav också inspiration att arbete vidare för att förbättra villkoren för konstnärer, både i Sverige och internationellt, berättar Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus som deltog vid konferensen.

Foto: Johannes Frandsen

Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus i panelsamtal med bland andra artisten Linnea Henriksson.

Konferensen tog avstamp i utgångspunkten att konstnärlig frihet är en förutsättning för kulturella och kreativa branscher att kunna blomstra.

– Programmet gav en bred bild av de utmaningar som kulturlivet står inför och gav tillfälle att diskutera flera perspektiv på konstnärlig frihet. Konstnärernas villkor uppmärksammades även i de diskussioner som tog sikte på kulturella och kreativa branscher vilket var positivt,  avslutar Mika Romanus.