Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Expertstöd i statliga utredningar

Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

En särskild utredare har lämnat förslag till en nationell, tioårig strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av företag i de kulturella och kreativa branscherna i hela landet.

Konstnärsnämnden deltog som sakkunnig i utredningens expertgrupp. Strategin har en direkt koppling till Konstnärsnämndens uppdrag att främja konstnärers villkor inom näringarna.

Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

Kommittédirektiv, Dir. 2021:90

Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Meningen är att öka tryggheten och förutsebarheten för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen.

Konstnärsnämnden sitter med som sakkunnig i utredningens expertgrupp. Översynen har en direkt koppling till Konstnärsnämndens uppdrag att vägleda och informera om de generella trygghetssystemen.

Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU 2022:44

Kulturella och kreativa näringar

Läs mer om hur Konstnärsnämndens arbetar med uppdraget att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna