Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Expertstöd i statliga utredningar

Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

En särskild utredare ska lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet under den kommande tioårsperioden.

Konstnärsnämnden sitter med som sakkunnig i utredningens expertgrupp. Strategin har en direkt koppling till Konstnärsnämndens uppdrag att främja konstnärers villkor inom näringarna.

Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

Kommittédirektiv, Dir. 2021:100

Kulturella och kreativa näringar

Läs mer om hur Konstnärsnämndens arbetar med uppdraget att främja konstnärers villkor inom de kulturella och kreativa näringarna

Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Meningen är att öka tryggheten och förutsebarheten för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen.

Konstnärsnämnden sitter med som sakkunnig i utredningens expertgrupp. Översynen har en direkt koppling till Konstnärsnämndens uppdrag att vägleda och informera om de generella trygghetssystemen.

Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet

Kommittédirektiv, Dir. 2021:90