Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ytterligare krisstöd – Utlysning av Konstnärsnämndens Krisstipendium 3 öppnar i januari

Regeringen har avsatt 1 miljard kronor i krisstöd till konst och kultur inför 2021. Konstnärsnämnden kommer fördela ut 154 miljoner kronor av dessa. Utlysningen öppnar i januari.

̶  Krisstöden är nödvändiga men täcker inte de enorma behov som finns. Många konstnärer är nu i så akuta ekonomiska situationer att de tvingas lämna sina yrkesliv som konstnärer. Krisstöden är helt nödvändiga för att vi även efter pandemin ska ha konst och kultur i samhället. För att vi ska kunna gå på teater, konserter och utställningar. Men också för att vi fortsatt ska ha musik, filmer och annan konst i våra lurar och på våra skärmar. Allt det vi har tagit för givet måste vi nu värna och stödja på olika sätt, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

̶  Pandemins konsekvenser har förstärkt en rad problem som redan fanns i kulturbranschen. Det är en bransch utan avtal, med korta ledtider och liten eller obefintlig trygghet. Det här riktade stödet till konst- och kulturbranschen är extra viktigt eftersom många konstnärer inte kunnat ta del av de andra stödåtgärder som satts in. Ett exempel är stöden på näringssidan som inte nått de som har enskild firma. När vi hade utlysningen för Krisstipendium 2 kunde vi se att över 3000 av de 4700 konstnärer som sökte har enskild firma, säger Anna Söderbäck.

Konstnärsnämnden startar nu arbetet för att kunna öppna utlysningen för Krisstipendium 3. Mer information om vilka som kan söka och när utlysningen öppnar kommer finnas på vår hemsida och via vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev