Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ytterligare drygt 700 konstnärer har beviljats Krisstipendium 3

I juni tilldelades Konstnärsnämnden ytterligare medel från regeringen att fördela i krisstöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart. Det har möjliggjort att yrkesverksamma konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan om Krisstipendium 3 på grund av prioriteringar, nu har kunnat beviljats ett krisstipendium. Konstnärsnämnden har fattat tilläggsbeslut gällande Krisstipendium 3 inom samtliga konstområden. De 713 krisstipendierna har tilldelats konstnärer verksamma inom bild och form (300 st), musik (218 st), teater (93 st), dans och cirkus (62 st) samt film (40 st). Krisstipendiet är på 57 200 kronor och är skattefritt. Den totala summan som nu har fördelats genom tilläggsbeslut om Krisstipendium 3 är ca 40,8 miljoner kronor. Stipendiet betalas ut senast den 31 oktober.

Samtliga konstnärer, som har beviljats ett Krisstipendium 3 genom dessa tilläggsbeslut, har redan informerats via e-post.