Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ytterligare 50 miljoner till Krisstipendium 3

Konstnärsnämnden har fått ytterligare 50 miljoner att fördela av regeringens senaste krisstöd till kulturen. Det beslutades av regeringen den 26 februari 2021. De nu tilldelade medlen kommer inte att utlysas som nytt Krisstipendium, utan kommer att läggas till de 154 miljoner som Konstnärsnämnden tidigare har tilldelats. Till Krisstipendium 3 har inkommit drygt 7 300 ansökningar, så förstärkningen behövs. Det här innebär att drygt 200 miljoner kommer att fördelas ut  i april då beslut om Krisstipendium 3 tas. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att Krisstipendium 3 ska motsvara minst ett prisbasbelopp, d v s 47 600 kr.
 
– Vi välkomnar det tillskott som nu beslutats, även om vi hade hoppats på en större del av krisstödet, då vi vet att konstnärernas situation fortsatt är mycket svår. De tillgängliga medlen kommer inte att räcka till alla sökanden trots de extra 50 miljonerna. Drygt 40% av de sökande kommer att få avslag, och det i en tid av fortsatt kris för kulturen, vilken bara fördjupas och växer, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.