Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Virtuellt vaccin mot Corona – Kulturbryggan ordinerar bidrag till digital produktionsplattform

© Foto: Filip AsphallBenedikte Esperi

Kulturbryggan har i årets andra och sista utlysning beviljat 14 739 000 kronor till 17 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 16 november 2020.

Bland dessa 17 projekt har Smart Produktionshus beviljats 1 220 000 kronor för projektet Digital Black Box. Projektet syftar till att hjälpa kulturlivet att överleva Corona-pandemin. Digital Black Box kommer att fokusera på att ge kulturlivet utanför storstäderna tillgång till professionell streamingutrustning i en mobil medieverkstad. I den mobila medieverkstan går det att öva, utöva och skapa nya interaktiva digitala upplevelser.

Vi kan inte invänta nästa stödpaket från kulturministern. Vi måste ge landsbygden samma förutsättningar som storstäderna. Det är bråttom nu!

– Fredric Öslöf, utvecklare Smart Produktionshus

Är du skrivbordsarbetande så kan det fungera att arbeta framför din webkamera under pandemin. Men för de som arbetar i grupp, på scen eller med en publik på något sätt är det inte en tillräcklig lösning. Det behövs en annan lösning för att kunna fortsätta öva och utveckla sina produktioner och verksamhet. Målet med det här projektet är att erbjuda streamingteknik där den i dagsläget inte finns tillgänglig, samt dela kunskap om hur man bäst använder den. Målet är också att erbjuda coachning för hur man skapar nya interaktiva upplevelser i digitala miljöer när de vanliga aktiviteterna inte kan smittskyddsanpassas.

 

Vi vet inte vilken dag den här pandemin tar slut, men den dagen kommer att föregås av en lång tid av osäkerhet för riskgrupper, bland såväl utövare som åskådare. Troligtvis är det ”normala” vi återgår till inte samma ”normala” som vi lämnade.

– Fredric Öslöf, utvecklare Smart Produktionshus.

Smart Produktionshus har tusentals medlemmar runtom i Sverige som vittnar om utmaningar med att agera i grupp i dessa tider. Då såväl utövare som publik kan ingå i riskgrupper skapar det behov av att både kunna utöva och öva i digitala miljöer. I en kris som denna måste någon gå före, ta fram lösningar och dela med sig av sina erfarenheter.

 

Det fria konst- och kulturlivet saknar kapacitet att själva lösa det här problemet, därför sökte vi Kulturbryggans strukturbidrag. Att vi nu får bidrag innebär att Digital Black Box kan starta omgående. Projektet blir en injektion, eller vaccinering, som förhoppningsvis kan hjälpa kulturlivet att överleva!

– Fredric Öslöf, utvecklare Smart Produktionshus

Även om projektet är utformat som en direkt stödåtgärd, så är målet att skapa bestående nytta genom att påskynda den digitala fortbildningen inom kulturen i allmänhet. För att säkerställa att projektet verkligen når ut kommer projektet innefatta fokusgrupper där konst-, kultur- och föreningsliv kan påverka projektets utformning.

 

Länkar