Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utlysningen av krisstipendierna förlängd

Konstnärsnämnden förlänger tiden då det går att ansöka om krisstipendier till den 14 maj. Förhoppningen är att kunna nå ännu fler som skulle kunna söka stödet. – Genom att förlänga tiden och öka kommunikationsinsatserna hoppas vi kunna nå ännu fler. Jag uppmanar så många som möjligt att sprida informationen om och själva söka krisstipendierna. Vi hoppas att det här krisstödet ska hjälpa och gör allt vi kan för att nå ut. Även till dem som i vanliga fall inte söker stipendier hos oss eftersom de här pengarna är till också för dem, säger Pernilla Högström, chef för enheten för stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden.

De pengar som regeringen har avsatt i krisstöd och gett Konstnärsnämnden i uppdrag att fördela 70 miljoner av ska användas till att kompensera för intäktsbortfall som skett i samband med Coronakrisen.

–Vi vet att det finns stora och akuta behov bland många konstnärer och att krisstipendierna inte möter alla dessa behov. Vår ambition är att hantera regeringens uppdrag på ett så rättvist och rättssäkert sätt som möjligt. Samtidigt tittar vi även på vilket utrymme vi har att stötta konstnärer på andra sätt inom vår egen budgetram. Vi har redan tidigare omfördelat från bland annat stipendier och bidrag som ges till resor för att kunna fördela fler arbetsstipendier. Fortsatt omfördelning kommer förmodligen att ske under hela året för att stödja konstnärer så de kan fortsätta sin yrkesutövning även efter Coronakrisen, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.