Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utlysning av gästbostad i Paris inom dans

Svenska institutet och Konstnärsnämnden inleder samarbete kring gästbostäder i Paris. Under ett års tid kommer Konstnärsnämnden att disponera en av Svenska Institutets gästlägenheter för att erbjuda arbetsvistelse med stipendium för sina konstnärer. Syftet är bland annat att bidra till ökad mångfald av sökande och tillmötesgå konstnärers behov av kortare vistelser. Förhoppningen är att samarbetet ska fördjupa det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike.Konstnärer verksamma inom dansområdet har nu möjlighet att ansöka senast 20 april om två veckors vistelse i gästbostaden. Vid den första utlysningen utses fem stipendiater av Konstnärsnämnden inom ramen för det internationella dansprogrammet.

Sista ansökningsdag: 20 april 2020

Stipendium: Stipendierna omfattar 15 000 kr och avser att bidra till kostnader för resor och uppehälle under vistelsen. I ansökan anger du vilka perioder – gärna flera – du har möjlighet att åka.

Vistelseperioder:

3/7 – 16/7 2020
17/7 – 30/7 2020
3/8 – 16/8 2020
17/8 – 30/8 2020
16/9 – 29/9 2020

Boende: Svenska institutets sex gästlägenheter är belägna i Sveriges enda kulturhus utomlands: en 1500-talsbyggnad i Marias-kvarteren mitt i Paris.
Under 2019 har lägenheterna renoverats och inretts av några av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare för att stärka designprofilen med hänsyn till kvalitet och hållbarhet. Husdjur är inte tillåtna.
Svenska institutets gästbostäders
nya design>>

Kort om Svenska institutet
Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige samt att främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. SI arbetar med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka relationer och utveckling. Svenska institutet i Paris, SI Paris, är en del av SI:s verksamhet.

Ytterligare upplysningar om dansprogrammets verksamhet och stipendier lämnas av Anneli Strömqvist
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se
tel 08-506 550 70.