Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Trettio utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag

I årets fjärde fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljas bland andra Vejde Grind bidrag för att genomföra ett residens som del i skapandet av en nycirkusföreställning i samarbete med fransk-belgiska kompaniet Collectif Mallunes. Även Tom Brand beviljas bidrag för sin roll som dramaturg/yttre öga i samma projekt. Charlotta Öfverholm beviljas bidrag för residens som del i arbetet med en samproduktion med den spanska koreografen/dansaren Sol Pico och Frankrike-baserade koreografen/dansaren Anna Ventura. Aisatou Barry beviljas resebidrag för resa till Jamaica för att fortbilda sig, inspireras och få nya erfarenheter inom dancehall.

48 % av omgångens ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 5 000 och 44 000 kronor, Dansare, koreografer och cirkusartister i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland beviljas sammanlagt 640 000 kronor för utbyten och resor till sjutton länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika eller Asien.

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Bidrag till internationella utbyten och resor kan sökas löpande och beslutas fyra gånger per år. Nästa deadline för att ansöka är 13 januari 2022 med beslut i februari.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag

Kontakt: Monica Christensen Luotsinen
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se