Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Trettio utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag

I årets fjärde fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljas bland andra Vejde Grind bidrag för att genomföra ett residens som del i skapandet av en nycirkusföreställning i samarbete med fransk-belgiska kompaniet Collectif Mallunes. Även Tom Brand beviljas bidrag för sin roll som dramaturg/yttre öga i samma projekt. Charlotta Öfverholm beviljas bidrag för residens som del i arbetet med en samproduktion med den spanska koreografen/dansaren Sol Pico och Frankrike-baserade koreografen/dansaren Anna Ventura. Aisatou Barry beviljas resebidrag för resa till Jamaica för att fortbilda sig, inspireras och få nya erfarenheter inom dancehall.

48 % av omgångens ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 5 000 och 44 000 kronor, Dansare, koreografer och cirkusartister i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland beviljas sammanlagt 640 000 kronor för utbyten och resor till sjutton länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika eller Asien.

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Bidrag till internationella utbyten och resor kan sökas löpande och beslutas fyra gånger per år. Nästa deadline för att ansöka är 13 januari 2022 med beslut i februari.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag

Kontakt: Monica Christensen Luotsinen
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se