Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tjugotvå utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag

I årets första fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljades bland annat dansaren/koreografen Ulrika Berg stöd för att spela två föreställningar på Tanzfabrik, Berlin, i syfte att dela arbetet och skapa nya kontakter för framtida samarbeten.
Viktor Fröjd beviljas stöd för att bjuda in Lynnée Denis till streetdancefestivalen Malmö Dance Week. Cirkusartisten Moa Karlsson beviljas resebidrag till Lyon för research inför en kabaré-föreställning.

22 av omgångens 47 ansökningar har bifallits, med belopp som varierar mellan 8 000 och 34 000 kronor. Dansare, koreografer och cirkusartister från regionerna Blekinge, Skåne, Stockholm, Uppsala och Östergötland har total beviljats 375 000 kr för internationella utbyten och resor till tretton länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Kontakt:
Monica Christensen Luotsinen
Monica.christensen.luotsinen@konstnarsnamnden.se