Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Tjugotvå utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag


Emma Kumlien  Foto:Håkan Larsson

I årets tredje fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljas bland andra Emma Kumlien, musikalartist, resebidrag för att ta dansklasser, samt bredda sitt kontaktnät, i London. Johanna Fröjd beviljas bidrag för att bjuda in Nedda Sou från Amsterdam för att medverka som DJ i dansföreställningen Skiftet. Jonglören Jay Gillinger beviljas bidrag för att visa föreställningen ”Apparat” på festivalen ”En el Cuerda Floja” i Santander, Spanien. Dansaren och koreografen Aleksandar Georgiev beviljas bidrag för konstnärligt utbyte i Sofia, Bulgarien, dit han är inbjuden av ICC (Imaginative Choreographic Centre) tillsammans med Vanessa Virta, dansare och koreograf från Finland.

56 % av omgångens ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 9 000 och 35 000 kronor, Dansare, koreografer och cirkusartister i Norrbotten, Stockholm, Skåne och Västra Götaland beviljas sammanlagt 335 000 kronor för utbyten och resor till tolv länder i Europa, Nordamerika eller Asien.

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Bidrag till internationella utbyten och resor kan sökas löpande och beslutas fyra gånger per år. Nästa deadline för att ansöka är 27 oktober med beslut i december.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag
Länk till lista

Kontakt: Monica Christensen Luotsinen
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se