Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tjugotvå utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag


Emma Kumlien  Foto:Håkan Larsson

I årets tredje fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljas bland andra Emma Kumlien, musikalartist, resebidrag för att ta dansklasser, samt bredda sitt kontaktnät, i London. Johanna Fröjd beviljas bidrag för att bjuda in Nedda Sou från Amsterdam för att medverka som DJ i dansföreställningen Skiftet. Jonglören Jay Gillinger beviljas bidrag för att visa föreställningen ”Apparat” på festivalen ”En el Cuerda Floja” i Santander, Spanien. Dansaren och koreografen Aleksandar Georgiev beviljas bidrag för konstnärligt utbyte i Sofia, Bulgarien, dit han är inbjuden av ICC (Imaginative Choreographic Centre) tillsammans med Vanessa Virta, dansare och koreograf från Finland.

56 % av omgångens ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 9 000 och 35 000 kronor, Dansare, koreografer och cirkusartister i Norrbotten, Stockholm, Skåne och Västra Götaland beviljas sammanlagt 335 000 kronor för utbyten och resor till tolv länder i Europa, Nordamerika eller Asien.

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Bidrag till internationella utbyten och resor kan sökas löpande och beslutas fyra gånger per år. Nästa deadline för att ansöka är 27 oktober med beslut i december.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag
Länk till lista

Kontakt: Monica Christensen Luotsinen
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se