Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tjugosex utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag

Anna Aro

I årets första fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljas bland andra Anna Aro bidrag för residens i Frankrike för att utveckla föreställningen Amplified Land med cirkusartisten Karla Arevalo och musikern Camila Nebbia. Viktoria Dahlborg beviljas bidrag för att tillsammans med luftakrobaten Giulia Scamarcia (Montreal) utforska en ny konstruktion för luftakrobatik. De ska dessutom genomföra en research om den fysiska tematiken i föreställningen Vi är Luftens Drottning genom disciplinen svingtrapets. Brian Madika (Otshudi) beviljas bidrag för resa till Dubai för att ta del av streetdans-evenemangenget Juste Debout.

43 % av omgångens ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 7 000 och 45 000 kronor. Dansare, koreografer och cirkusartister i Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland beviljas sammanlagt 450 000 kronor för utbyten och resor till femton länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika eller Asien.

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragen avser att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för ett publikt framträdande eller samarbete, för egeninitierade arbets- eller studievistelser i utlandet där inbjudan saknas samt för konstnärers internationella samarbeten i Sverige.

Bidrag till internationella utbyten och resor kan sökas löpande och beslutas fyra gånger per år. Nästa deadline för att ansöka är 19 april 2022 med beslut i juni.

Här presenteras de som beviljats internationellt utbyte eller resebidrag:
IUR1, 2022

Kontakt: Monica Christensen Luotsinen
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se