Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Tio miljoner till bild- och formkonstnärers projekt

Foto: Johan LindbergBild från utställningen ”Nu är det för tidigt, då är det för sent”Johan Lindberg är en av mottagarna av årets projektbidrag

Totalt beviljas 54 projektbidrag spridda över hela landet. De vittnar om en bredd av olika uttryck, genrer och tematik.Sammanlagt fördelar Konstnärsnämnden 10,5 miljoner kronor i projektbidrag till bild- och formkonstnärer.

Bildkonstnären Stefan Karlsson från Göteborg beviljas 512 000 kronor för projektet ”Psykiatrins monument”. Målet är att bygga en interaktiv walk-in-skulptur som kan vara ett forum för samtal om psykisk ohälsa och konstnärligt arbete.

Formgivaren Johan Lindberg från Marieholm beviljas 339 000 kronor för projektet ”Spegel spegel”. Projektet reflekterar över artificiell intelligens och personlig integritet. Målet är att producera tre speglar med inbyggd ansiktsigenkänning. Spegelns förmåga att återge bilden av jaget kombineras med ytterligare ett lager av information om betraktaren som återges tillsammans med reflektionen i spegelglaset.

Bildkonstnären Ana Maria Ferreira Mendes från Stockholm beviljas 241 000 kronor för en fortsättning av projektet ”The People’s Collection”. Projektet går ut på att personer från tidigare koloniserade länder besökt etnografiska museer runt om i världen för att reflektera över sin identitet i en postkolonial kontext.

Lista över samtliga beviljade projekt »

Om Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas av enskilda bild- eller formkonstnär. Bidraget ges för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera. Det kan också sökas för kollektiva projekt med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper.