Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stor ökning av ansökningar till Krisstipendium 3 – Utlysningen stängd

När utlysningen av Krisstipendium 3 stängde natten mellan onsdag och torsdag hade över 7200 ansökningar inkommit till Konstnärsnämnden. Det är drygt 2 500 fler ansökningar än till Krisstipendium 2 som hade liknande kriterier.

– Att ansökningarna har ökat med 54 procent är ett tydligt tecken på hur stora behoven bland konstnärerna är. Vi kan också se en förskjutning inom konstområdena. Bland annat har fler som är verksamma inom teater samt bild och form sökt krisstöd denna omgång. Detta visar att krisen nu kommit ikapp även de konstnärer som hittills klarat sin ekonomi, säger Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden.  

Den slutgiltiga siffran på antalet ansökningar kommer att vara klar inom någon vecka, då även ansökningar som har mejlats eller skickats in på papper, har registrerats. Samtliga konstområden har betydligt fler sökande än vid Krisstipendium 2. Störst procentuell ökning har teater med 61 procent fler ansökningar, därefter film med 58 procent samt bild och form med 57 procent.

– Vi har nu fler sökande och ett mindre belopp att fördela än vi hade vid Krisstipendium 2. Det innebär att vi kommer att vara tvungna att prioritera betydligt hårdare. Prioriteringarna kommer att göras utifrån krisstipendiets riktlinjer, det vill säga utifrån den sökandes ekonomiska situation, men den här gången ännu mer utifrån yrkesverksamheten som konstnär. Vi kommer att arbeta så fort vi kan för att få ut medlen, eftersom behoven bland konstnärerna är skriande, säger Pernilla Högström, chef för Enheten för stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden.  

Konstnärsnämnden har redan inlett arbetet med att handlägga ansökningarna för Krisstipendium 3 och arbetar för att kunna ta beslut om tilldelning av stipendier i mitten av april.