Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stöd till bild- och formkonstnärer för internationella residensvistelser, utställningar och arbetsvistelser

Under sitt novembermöte fattade Bildkonstnärsfonden beslut om årets fjärde omgång av bidrag för internationella utbyten och resor. Hela 88 ansökningar kunde beviljas till en total summa av 1 869 000 kronor.

Bland de bildkonstnärer som beviljats medel för utlandsvistelser finns Afrang Nordlöf Malekian som bjudits in av Collective Ending för en residensvistelse och utställning i London i januari 2023. Collective Ending är en konstnärsdriven verksamhet, med studios och galleri i sydöstra London, som stöder nya konstnärer genom att ge dem möjligheter att utvecklas i ambitiösa och experimentella miljöer. Nordlöf Malekian kommer under vistelsen att utveckla verket Keeping up with the Iranians utifrån musikscenen i London för att senare visa verket som installation samt som performance.

Från performance på Konstakademin, Jafar the Superstar (Edwin Safari) med mikrofon i handen bland besökare

Foto: Malin LQ

Afrang Nordlöf Malekian, Keeping up with the Iranians, 2022, Galleri Mejan. I bilden syns Jafar the Superstar (Edwin Safari).

Nordlöf Malekian beskriver verket: ” Strax efter den iranska revolutionen 1979 förbjöd den nya ledaren, Ayatollah Ruhollah Khomeini, musik i Iran. Han likställde musik med opium. Många artister flyttade därmed till Los Angeles där det fanns en iransk musikscen. Där behövde de hitta nya sätt att försörja sig på. Det skedde genom inspelningar eller konserter av genren dambuli dimbol, eftersom det var vad folk ville dansa till på fester. Genom hemliga musikbutiker och installering av satellitantenner för att få upp Persian Music Channel på TV, hittade musiken tillbaka till Iran. Keeping up with the Iranians utgår från denna musikaliska historia.”

Beviljade ansökningar >