Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Filmer från Perspektiv på stärkta villkor för konstnärer

Nu kan du som är nyfiken ta del av filmer från seminariet ”Perspektiv på stärkta villkor för konstnärer”. 
Den 16 november 2023 träffades representanter för regioner, myndigheter och konstnärernas organisationer under en heldag för att diskutera stärkta villkor för konstnärer.  Seminariet filmades och finns nu att se på Konstnärsnämndens YouTube-kanal.

Stärkta villkor för konstnärer

Hur myndigheter och regioner kan arbeta för att stärka konstnärers villkor är högaktuell både här och på andra håll i världen. Under seminariet som arrangerades av Konstnärsnämnden och Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål presenterades flera exempel på hur man arbetar med frågan om konstnärers villkor i EU.

Deltagarna fick ta del av det finska projektet Rättvis konst och det österrikiska projektet Fairness and fair pay in Austria.
Konstnärerna och Ganneviksstipendiaterna Mia Engberg och Bea Szenfeld medverkade  och berättade om förutsättningarna för sitt konstnärskap.

Utgångspunkt för seminariet var rapporten ”Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma” från EU-kommissionens grupp med experter på konstnärers arbetsvillkor från alla 27 medlemsländer.

Om Perspektiv på

Perspektiv på är Konstnärsnämndens forum för dialog och kunskapsutbyte mellan regionala företrädare, kulturmyndigheter och organisationer som företräder konstnärerna.