Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Samverkansrådet träffades i Kiruna

Samverkansrådet träffades i Kiruna 17 och 18 augusti dels för möte med Sametinget, men även för verksamhetsbesök på Konstmuseet i norr i Kirunas nya stadshus samt ett eget strategiskt möte.

I Samverkansrådet ingår även Kungliga biblioteket och Länsstyrelsen i Gotland län, men dessa kunde inte närvara vid mötet i Kiruna.

Myndigheterna i Samverkansrådet ska tillsammans, men utifrån sina olika uppdrag, följa den regionala kulturpolitiken som beslutas genom kultursamverkansmodellen. Syftet är att stärka den regionala kulturpolitiken. Tillsammans arbetar man på olika sätt för kultur i hela landet. Genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat. Läs mer om kultursamverkansmodellenKulturrådets hemsida.

Kommittédirektiv: Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet – Regeringen.se