Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Samägd digital själ och hjärnvågsfilm

13 nya projekt delade på drygt 12 miljoner kronor i Kulturbryggans andra utlysning för året.

Samägd digital själ och hjärnvågsfilm

Illustration: Emma Hanquist – The Digital Soul

Kulturbryggan har i årets andra utlysning beviljat 12 109 000 kronor till 13 projekt inom de tre programmen Konstnärlig förnyelse, Kreativ infrastruktur och Nya finansieringsmodeller. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 16 november 2021.

Under hösten var det första gången Kulturbryggan utlyste tre nya program: Konstnärlig förnyelse, Kreativ infrastruktur och Nya finansieringsmodeller. Inom programmet Konstnärlig förnyelse beviljades åtta projekt finansiering, inom Kreativ infrastruktur fick två projekt medel och inom Nya finansieringsmodeller beviljades tre projekt finansiering.

Projektet
The Digital Soul
har beviljats finansiering inom programmet Nya finansieringsmodeller för att skapa en samägd autonom plattform för att generera nya intäkter och intressenter till scenkonstområdet.

Projektet
Hyacinthe
har fått medel inom programmet Konstnärlig förnyelse och handlar om interaktiva filmupplevelser baserade på hjärnvågsteknologi i syfte att utforska hur sinnesstämningar påverkar verkligheten.

Samtliga beviljade projekt finns listade
här.