Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer

Konstnärsnämnden har bjudit in till sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet.Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. Kartläggningen ska ske i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena.
Därför har Konstnärsnämnden bjudit in upphovsrättsorganisationer samt representanter från KLYS och PRV (Patent- och registreringsverket) till ett sakråd i maj. Fokus för mötet är konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk.

Läs vidare om
Konstnärsnämndens uppdrag enligt regleringsbrevet för 2020
.