Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer

Konstnärsnämnden har bjudit in till sakråd om digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet.Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet. Kartläggningen ska ske i samverkan med upphovsrättsorganisationerna inom de olika konstområdena.
Därför har Konstnärsnämnden bjudit in upphovsrättsorganisationer samt representanter från KLYS och PRV (Patent- och registreringsverket) till ett sakråd i maj. Fokus för mötet är konstnärers möjlighet att utifrån gällande rätt, verka i den digitala miljön och att där nyttja, tillvarata och säkerställa rättigheterna till sina verk.

Läs vidare om
Konstnärsnämndens uppdrag enligt regleringsbrevet för 2020
.