Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Så här fördelar vi nya krisstödet

Nu har Konstnärsnämndens styrelse beslutat att det nya krisstödet på 170 miljoner kronor kommer att fördelas som tillägg till redan utdelade krisstipendier, eftersom dessa redan från början bedömdes vara väl små.– Kulturbranschen och regeringen anser att stödet måste ut snabbt. Men 170 miljoner kronor kommer inte att räcka långt. Konstnärsnämnden har betonat att minst 400 miljoner kronor hade behövts för att göra en reell skillnad, säger
Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden arbetar nu för att få ut det nya krisstödet så snabbt som möjligt. Målet är att pengarna ska nå konstnärerna i slutet av mars. Det nya krisstödet hanteras som tilläggsbeslut till Krisstipendium 2 och 3 och kommer att omfatta cirka 7 900 konstnärer.

Stipendier och bidrag

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, musik, teater, dans och film. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här.
Här finns samtliga ansökningstider:
Ansökningstider (konstnarsnamnden.se)

Krisstipendium

Konstnärsnämnden har haft i uppdrag att fördela krisstöd till konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.
Under 2020-2021 har Konstnärsnämnden utlyst krisstipendium vid tre tillfällen.

Krisstipendierna kunde sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus.

Pressmeddelande från 15 februari 2022:
Så här fördelar Konstnärsnämnden nya krisstödet

Pressmeddelande från 7 februari 2022:
Konstnärsnämnden välkomnar nytt krisstöd

Regeringens pressmeddelande från 7 februari 2022:
Fördelning av 1 miljard i krismedel till kulturområdet