Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Riksdagen beslutar om tilläggsbudgetKonstnärsnämnden välkomnar de nya 200 miljoner kronor som enligt dagens beslut om tilläggsbudget skjuts till för att möta de ekonomiska konsekvenser som de förlängda restriktionerna haft för yrkesverksamma konstnärer.
– Vi vet att krisen för enskilda konstnärer hela tiden fördjupats. Vår bedömning är att situationen kräver snabba insatser, säger
Anna Söderbäck
direktör och myndighetschef för Konstnärsnämnden. Vi inväntar nu regeringens beslut för att se hur man tänker sig att de här medlen ska hanteras. Vår ambition är att fördela medlen så fort och rättssäkert som det bara är möjligt, avslutar hon.

Konstnärsnämnden har tidigare fördelat totalt 740 miljoner kronor i krisstöd under 2020 – 2021.

Finansutskottets betänkande avseende regeringens extra ändringsbudget.