Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Résonances – unikt utbyte för aktörer inom bildkonst i Frankrike och Sverige

I anslutning till det franska presidentbesöket undertecknas en avsiktsförklaring som inleder ett utbyte mellan Frankrike och Sverige gällande ett besöksprogram för aktörer inom bildkonstfältet. Initiativet kommer från Svenska institutet Paris (Institut suédois), Institut Français de Suède och Konstnärsnämnden. 

Färgbild på trre kvinnor som sitter vid ett bord och signerar ett dokument.

Avsiktsförklaringen undertecknas av Mika Romanus, direktör på Konstnärsnämnden, Katerina Doytchinov, chef för Institut Francais de Suède och Sara Arrhenius, chef för Svenska institutet Paris.

– Jag är stolt över att vi tillsammans med Svenska institutet Paris och Institut Français de Suède utökar möjligheterna för fördjupat idéutbyte och samarbete i Sverige och Frankrike inom bildkonstområdet, säger Konstnärsnämndens direktör Mika Romanus.

Närvaron av svensk respektive fransk samtidskonst i Frankrike och Sverige behöver stärkas. Båda länderna har en intressant och expanderande scen för samtida konst som är intressant för bägge parter att knyta an till.

Syftet är att ge svenska och franska konstnärer möjlighet till att delta i ett utbyte mellan Frankrike och Sverige och därmed skapa synlighet och arbetstillfällen för bildkonstnärer, till exempel genom medverkan i utställningar.

Om Résonances

  • Samarbetspartners är IASPIS (Konstnärsnämndens internationella program inom bild- och formområdet), Svenska institutet Paris och Institut Français de Suède.
  • Pilotomgången är påbörjad och löper under våren 2024.
  • Genom ett besöksprogram som löper över tre år ges möjlighet för franska respektive svenska professionella inom bildkonstfältet att delta i ett besöksprogram med gemensamma seminarier.
    Besöksprogrammet äger rum i Sverige och Frankrike med möjlighet att orientera sig i den svenska respektive den franska konstscenen och etablera relationer med kollegor i respektive land. De gemensamma seminarierna ger möjlighet till ett fördjupat idéutbyte och möjlighet att etablera långsiktiga samarbeten.