Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Regeringen tillsätter utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin

Kulturminister Amanda Lind presenterade vid gårdagens presskonferens att regeringen tillsätter utredningen ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter Coronapandemin”. Detta för att, som kulturministern uttryckte det, ”Sverige ska ha ett rikt kulturliv även efter pandemin”. Linda Zachrison, tidigare kulturråd i Washington D.C., blir särskild utredare. Utredaren ska sammanfatta de konsekvenser pandemin fått och alltjämt får för kultursektorn. Detta för att analysera vilka lärdomar som kan dras. Utredaren ska också analysera kultursektorns situation och föreslå åtgärder som kan bidra till att skapa goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling. Utredningen ska överlämnas till regeringen senast den 30 juni 2021.
 
—Det är positivt att regeringen tillsätter denna utredning, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.  Vi har redan påbörjat vårt uppdrag att utreda och analysera hur pandemin påverkat konstnärers sociala och ekonomiska villkor. Vi ser fram emot att arbeta nära den särskilda utredaren i hennes uppdrag. De strukturella problem som länge funnits i kultursektorn har förstärkts under krisen. Det har blivit smärtsamt tydligt att konstnärer, som ofta är enskilda företagare, inte omfattas av trygghetssystemen. Att utredaren även får i särskild uppgift att titta på dessa problem och komma med förslag på förändringar ser vi som oerhört värdefullt. Det är en möjlig väg till bättre villkor för kärnan i kulturen – nämligen konstnärerna, avslutar Anna Söderbäck.
 
Konstnärsnämndens uppdrag att analysera hur pandemin påverkat konstnärers sociala och ekonomiska villkor ska redovisas senast 30 juni 2021.