Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Projektbidrag fördelade inom dans och cirkus 2024

Projektbidrag fördelade inom dans och cirkus 2024

En foto på cirkusartisten Angela Wand i röd tröja i en black box.

Foto: Nelli Kujansivu

Angela Wand.

Konstnärsnämnden fördelar 3,7 miljoner kronor i projektbidrag till 26 dansare, koreografer och cirkusartister från regionerna Jämtland, Skåne, Stockholm, Västerbotten och Västra Götaland. Projektbidrag kan sökas för att till exempel skapa nya verk, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya idéer.

Cirkusartisten Angela Wand har beviljats projektbidrag för att skapa en performance-lecture, gestaltad av en cirkusartist och en skådespelare, utifrån en sann historia om en nära-döden-upplevelse. Den ställer frågor kring varför huvudpersonen frivilligt utsätter sig för livsfara och vad som avgör om man överlever en akut krissituation. Ett annat projekt som valts ut av arbetsgruppen för dans och cirkus är Sex & Tornedalen. Det är en dansföreställning av dansaren och koreografen Marcus Baldemar med tvärdisciplinära och queera uttryck och med dans och koreografi som återkommande utgångspunkt. Ida Holmlund, dansare och koreograf, beviljas projektbidrag för att samla kvinnliga popping-dansare från hela världen till ett gemensamt dansevent med battles, workshops och paneldiskussioner.

I denna ansökningsomgång har 211 ansökningar behandlats, med ett sammanlagt sökt belopp om 43,6 miljoner kronor.