Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Projektbidrag fördelade inom dans och cirkus 2022

FOTO: Tom André Henden Emma Hörnell

Konstnärsnämnden fördelar 3,6 miljoner kronor i projektbidrag till 22 dansare, koreografer och cirkusartister från regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Västerbotten. Projektbidrag kan sökas för att skapa nya verk, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya idéer.Ett projekt som valts ut av arbetsgruppen för dans och cirkus är Gremma där Emma Hörnell, cirkusartist, tillsammans med Gracie May Marshall, skapar en rockringsföreställning i en sammansmältning av deras olika tekniker och stilar. Marcus Baldemar beviljas projektbidrag för Final Fantasy, en dansföreställning, med avstamp i queerhistoria, om samvaro och att vara tillsammans ända in i döden. Anna Öberg beviljas projektbidrag för Shades, ett nytt dansverk inspirerat av övergångsritualer.
I denna ansökningsomgång har 144 ansökningar behandlats, med ett sammanlagt sökt belopp om 31,6 miljoner kronor.

Här presenteras de som beviljats projektbidrag:
Projektbidrag 2022

Kontakt: Monica Christensen Luotsinen
dansochcirkus@konstnarsnamnden.se