Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Projektbidrag fördelade inom dans och cirkus 2021

Konstnärsnämnden fördelar 3,6 miljoner kronor i projektbidrag till 22 dansare, koreografer och cirkusartister från regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Västerbotten. Projektbidrag kan sökas för att skapa nya verk, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya idéer.
Melo_fotograf Amanda Emricson
Melo – fotograf Amanda Emricson

Ett projekt som valts ut av arbetsgruppen för dans och cirkus är MELOrum där Melina Mastrotanasi, tillsammans med MELO, skapar ett verk med livekonstupplevelser som är tillgängligt för personer med normbrytande funktioner. Erik Glas beviljas projektbidrag för att skapa en interaktiv cirkusupplevelse i ett modernt cirkustält med fokus på att visa föreställningar på mindre orter i Sverige och Finland. Rani Nair beviljas projektbidrag för att skapa ett processinriktat verk, Baba Karam, utifrån queerfeministiska, antirasistiska och deltagande performance-praktiker.

Här presenteras de som beviljats projektbidrag

I ansökningsomgången har 136 ansökningar behandlats, med ett sammanlagt sökt belopp om 24,7 miljoner kronor.

Kontakt:
Monica Christensen Luotsinen
Monica.christensen.luotsinen@konstnarsnamnden.se