Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Perspektiv på konstnärers villkor

Karolina Pahlén

Bea Szenfeld föreläser på Perspektiv på stärkta villkor för konstnärer

Den 16 november arrangerade Konstnärsnämnden och Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål en heldag om hur myndigheter och regioner kan arbeta för att stärka konstnärers villkor. Utgångspunkt för programpunkterna var rapporten ”Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma” från EU-kommissionens grupp med experter på konstnärers arbetsvillkor.

Flera exempel av de pågående arbetena med konstnärers villkor i EU presenterades och deltagarna fick även ta del av det finska projektet Rättvis konst och det österrikiska projektet Fairness and fair pay in Austria.

– För en långsiktig hållbarhet i hela kultursektorn är det viktigt att vi agerar tillsammans för att stärka konstnärers villkor. Det här är ett arbete vi vill göra i samverkan med andra myndigheter, offentliga aktörer och tillsammans med konstnärsorganisationerna. Vi behöver se över hur vi kan föregå med gott exempel så att den praxis som idag råder för konstnärers villkor kan förbättras, säger Mika Romanus, Konstnärsnämndens direktör.

Formkonstnären Bea Szenfeld, som tilldelades Ganneviksstipendiet 2020, presenterade sitt konstnärskap och berättade om förutsättningarna för sitt  arbete. Filmaren Mia Engberg berättade om sin yrkessituation. Hon tilldelades Ganneviksstipendiet 2023 för sitt konstnärskap inom film.

Hela dagen spelades in och kommer att publiceras på vår YouTube-kanal inom kort.