Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Peer-to-Peer Programme

The Peer-to-Peer Programme är ett gemensamt initiativ som kopplar ihop konstnärer och kultarbetare i hela Europa för yrkesrelaterade samtal och nätverkande. Programmet är en reaktion på konstnärers uttalade längtan efter dialog med kollegor i olika discipliner och regioner. Deltagarna matchas noggrant av respektive organisation, som presenterar ett urval möjliga kandidater för varje enskild konstnär. Konstnären bestämmer sedan själv vilken kollega hen ska träffa i varje onlinemöte.

Konstnärerna i The Peer-to-Peer Programme har sammanlagt två onlinemöten med två valda konstkollegor. Syftet är att stödja tvärkulturella och gränsöverskridande kontakter, generera professionella kritiska samtal om den egna konsten, främja en intellektuell och dynamisk diskussion och odla nya meningsfulla relationer för framtida samarbete. Programmet är i ett tidigt skede och målet är att skapa utrymme och plats för ett öppet och ömsesidigt positivt utbyte mellan kollegor.

Projektet avser att främja professionell utveckling på den samtida konstens område, ekologiskt och tvärkulturellt. Idén föddes ur coronapandemin och genomsyras av det dubbla behovet virtuellt kunskapsutbyte och handlande. Förhoppningen är att programmet även i fortsättningen ska använda digital kommunikation – som svar på den nuvarande situationen och samtidigt en långsiktig plattform för att minska behovet av klimatfarliga flygresor.

Programmet är ett samarrangemang mellan danska Statens Kunstfond, estniska Centre for Contemporary Art, belgiska Kunstenpunt, finska Frame Contemporary Art Finland, IASPIS – Konstnärsnämndens internationella program för bild och form, lettiska Centre for Contemporary Art, holländska Mondriaan Fonds, norska Office for Contemporary Art Norway (OCA), samt schweiziska konstrådet Pro Helvetia.

För mer information, kontakta Lena Malm, programansvarig bild, IASPIS, på
lm@iaspis.se