Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Över 3300 ansökte om krisstipendier

Vid midnatt den 14 maj stängde ansökningsperioden för krisstipendierna. Över 3300 ansökningar hade då kommit in. En stor andel av de sökande har aldrig tidigare sökt stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden.

 – Statistiken pekar mot att vi lyckats nå ut. Vi hoppas att vi genom att förlänga ansökningsperioden och genomföra riktade kommunikationsinsatser kunde ge en bredare grupp möjlighet att söka. Nu påbörjar vi arbetet med att gå igenom ansökningarna för att så snabbt som möjligt kunna betala ut pengarna, säger Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden.

Sammanräknat har de sökande ansökt om totalt 125 690 000 kronor. Samtidigt uppgår det totala intäktsbortfall som de sökande har rapporterat in till drygt 304 miljoner kronor.

– Det blir nu ännu mer tydligt vilka stora och akuta behov som finns bland många konstnärer. Som vi tidigare poängterat kommer regeringens krisstöd inte kunna möta dessa, utan måste ses som en insats bland flera, som exempelvis förändrade regler för a-kassan. Från Konstnärsnämndens sida arbetar vi vidare med att se över hur vi till exempel kan omfördela ännu mer pengar för att på bästa sätt göra nytta under rådande förhållanden, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Korta fakta
– Krisstipendierna kunde sökas på tre olika nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor beroende på hur stort intäktsbortfall den sökande haft. Nära 60 % av de som sökt har ansökt om att få det högsta beloppet.

– En stor andel av de sökande har aldrig tidigare sökt eller fått stipendium eller bidrag från Konstnärsnämnden. Exempelvis har ca 50 % av de som sökt och är verksamma inom musik aldrig tidigare sökt stöd från Konstnärsnämnden. Motsvarande siffror för övriga konstområden är ca 42% inom teater, ca 32% inom dans, ca 31% inom film och ca 32% inom bild och form.

– Det totala intäktsbortfallet som rapporterats in av de sökande uppgår till drygt 304 miljoner kronor.

– De sökande är verksamma inom alla konstområden men verksamma inom musik utgör drygt hälften av ansökningarna.

– Män har sökt i något högre utsträckning än kvinnor. En förklaring är att sökande från musikområdet är i majoritet och där är andelen män vanligtvis är högre än inom andra konstområden. Män redovisar också ett högre intäktsbortfall än kvinnor.

– Den yngsta sökande är 18 år och den äldsta är 82 år. Snittåldern på de sökande är 43 år.