Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Öppet för ansökningar till Krisstipendium 3

Idag, onsdagen den 13 januari klockan 13.00, öppnar utlysningen för Krisstipendium 3. Sista ansökningsdag är 3 februari.

–Vi vet att många konstnärer närmar sig gränsen för vad de klarar. En del har redan lämnat yrket för att försörja sig på andra sätt. Läget är kritiskt. Konstnärsnämndens styrelse var snabb med att ta fram kriterier för det nya krisstödet som regeringen fattade beslut om strax före jul för att vi skulle kunna öppna utlysningen direkt efter helgerna. Allt för att konstnärer ska få stöd och hjälp så snart som möjligt, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

Krisstipendium 3 är till för yrkesverksamma konstnärer som arbetar på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendierna riktar sig till enskilda, företrädesvis frilansande konstnärer.  

–Detta krisstipendium är, precis som det vi fördelade ut innan årsskiftet, till för att stödja yrkesverksamma konstnärer som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin. Stipendierna är dock inte kopplade till specifika intäktsbortfall utan vi kommer att bedöma och göra prioriteringar utifrån den sökandes ekonomiska situation och den sökandes yrkesverksamhet som konstnär, säger Pernilla Högström enhetschef för Stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden. 

Krisstipendium 3 är en del av det krisstöd som Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela ut.

Vill du veta mer om vem som kan ansöka och hur?

Frågor och svar om krisstipendium 3

Konstnärsnämndens styrelse har beslutat om kriterierna för Krisstipendium 3.

Beslut om kriterier för Krisstipendium 3