Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nytt uppdrag till Konstnärsnämnden att fördela ut krisstöd

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela ytterligare 20 miljoner kronor av den tidigare avsatta halva miljarden till krisstöd för konst- och kulturområdet. – Det är positivt att regeringen tagit detta beslut, vilket möjliggör att pengar som redan öronmärkts till krisstöd kan fördelas till fler enskilda konstnärer. Vi vet från arbetet med krisstipendierna, som vi precis har avslutat, att behoven bland konstnärer är stora, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

Förutom Konstnärsnämnden har Scenkonstallianserna tilldelats 15 miljoner.

–  Vi ser även positivt på att regeringen väljer att stärka Scenkonstallianserna och i förlängningen de scenkonstnärer som de arbetar med, säger Anna Söderbäck.

Konstnärsnämnden sätter omedelbart igång arbetet med att se över på vilket sätt krisstödet bäst ska fördelas.

Det nya krisstödet går ännu inte att söka

Konstnärsnämnden sätter omedelbart igång arbetet med att se över på vilket sätt krisstödet bäst ska fördelas och mer information om krisstödet kommer i slutet av augusti.

Det tidigare krisstöd som Konstnärsnämnden fördelat ut i form av krisstipendier går inte längre att söka. Utlysningen stängde den 14 maj 2020.

Här kan du läsa mer om krisstipendierna som delades ut.