Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Nytt MU-avtal

Nytt MU-avtal

Nytt MU-avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning

Kulturrådet har tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund arbetat fram ett nytt MU-avtal som är tydligare och enklare att använda för utställningsarrangörer och konstnärer.
MU-avtalet är ett avtal som gäller för statliga utställningsarrangörer men som är branschpraxis för alla slags utställningsarrangörer. Avtalet bestämmer ekonomisk ersättning till upphovspersoner som ställer ut eller medverkar i en utställning med verk som de själva äger.

Det nya avtalet börjar gälla från den 1 januari 2024.