Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Nyheter från Konstnärsnämnden mars 2022

Nu får 7 862 yrkesverksamma konstnärer extra krisstipendium

Johan Westin

Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Konstnärsnämnden har fördelat 170 miljoner kronor ur regeringens senaste krisstöd som krisstipendier. Läs mer om extra krisstipendium till konstnärer här.

 

Konstnärsnämnden återrapporterar till regeringen

Remissvar om återstartsutredningen till regeringen

Vi välkomnar många av de förslag som utredningen presenterar i betänkandet Från kris till kraft. Återstart för kulturen. Konstnärsnämnden föreslås bland annat fördela stipendier för att främja en återstart samt delta som expertmyndighet i olika utvecklingsarbeten inom till exempel kulturella och kreativa näringar och digitalisering.
Remissvar över betänkandet SOU 2021:77 – Från kris till kraft. Återstart för kulturen(Ku2021/02071)

PM om hantering av krisstöd till konstnärer

På uppdrag av regeringen har Konstnärsnämnden följt upp hanteringen av de krisstöd som myndigheten fördelade under 2021. Konstnärsnämndens krisstöd till konstnärer 2021 – Återrapportering av regeringsuppdrag 2022-03-01

Årsredovisning och budgetunderlag till regeringen

Årsredovisningen är myndighetens årliga återrapportering till regeringen. Redovisningen är bland annat ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten.

Budgetunderlaget innehåller myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.

  • Konstnärsnämndens årsredovisning 2021
  • Konstnärsnämndens budgetunderlag 2023-2025.pdf (konstnarsnamnden.se)

 

 

Kulturbryggan beviljar finansiering till konstnärligt riskfyllda projekt som är helt nya i sitt slag. För att öka chanserna att få pengar rekommenderar vi att du tar kontakt med kansliet och bollar din idé, innan du skickar in din ansökan. Läs mer om kulturbryggan och vårens utlysning.

 

Mika Romanus blir ny direktör för Konstnärsnämnden

Nyligen utsåg regeringen ny direktör för Konstnärsnämnden. Läs mer om utnämnandet av en ny direktör här.

 

Aktuella ansökningar

Bild och form
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 1 juni 2022
Musik
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 29 april
Internationellt utbyte och resebidrag: 30 april – 29 augusti
Projektbidrag: 2 maj – 2 juni
Teater
Arbets- och långtidsstipendium: 21 mars – 21 april
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 3 maj
Film
Arbets- och långtidsstipendium: 7 mars – 7 april
Internationellt utbyte och resebidrag: Sista ansökningsdag 3 maj
Dans och cirkus
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 19 april
Läs mer om ansökningstider för stipendier och bidrag här.

 

4, 4 miljoner till projektbidrag inom teater beslutade

Nyligen beslutades fördelning till 40 teaterprojekt, varav 800 000 kronor är en förstärkning från de återstartsmedel som regeringen tilldelat Konstnärsnämnden. Läs mer om beviljade bidrag inom teater 2022.

 

Bidrag till bild- och formkonstnärers internationella utbyten och resor

Konstnärsnämnden delar ut sammanlagt 1 064 000 kronor till 55 bild- och formkonstnärer för internationella utbyten och resor vid årets första fördelning. Läs mer om beviljade ansökningar bild och form här.

Tjugosex utövare inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag

 

Läs mer om utbyte och resebidrag dans och cirkus här.

Projektbidrag fördelade inom dans och cirkus 2022 till 22 dansare, koreografer och cirkusartister

 

Läs mer om projektbidrag 2022 dans och cirkus.