Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

AKTUELLA ANSÖKNINGSTIDER FÖR STIPENDIER OCH BIDRAG

Film  
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 1 september
Projektbidrag: 23 september – 25 oktober

Dans och cirkus 
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 30 augusti
Projektbidrag: 6 september – 7 oktober
Dansresidens i Malmö:  1 augusti  – 30 augusti
Dansresidens i Östersund: 1 augusti – 30 augusti
Dansresidens i Göteborg: 1 augusti – 30 aug
Dansresidens i Stockholm: 1 aug – 30 augusti
Dansresidens i New York, Movement Research: 1 augusti – 31 augusti
Dansresidens i Paris, La Place: 1 augusti – 31 augusti
Dansresidens i Berlin, Uferstudios: 1 augusti – 31 augusti

Bild och form  
Projektbidrag: sista ansökningsdag 8 september
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 15 september
Assistentstipendium: 16 juni – 31 augusti
Arbets- och långtidsstipendium: 14 oktober – 16 november

Musik 
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 29 augusti
Nationellt residens vid Studio Acusticum, Piteå: 29 juni – 29 augusti

Teater 
Internationellt utbyte och resebidrag: sista ansökningsdag 1 september
Projektbidrag: 16 september – 18 oktober
 
Nya ansökningstider
Digitala ansökningar via Konstnärsnämndens e-tjänst (MINA SIDOR) kan göras fram till kl. 14.00 sista ansökningsdagen. Pappersansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Maria Friberg och assistentstipendiaten Peter Stridsberg jag och Maria jobbar med ett pågående offentlig gestaltning till Norrköping, Foto: Tedd Soost

Assistentstipendiaten Peter Stridsberg om tiden hos konstnären Maria Friberg

Assistentstipendiet bidrog till ett utvecklat konstnärskap och gjorde att Peter Stridsberg i dag känner större självförtroende och tilltro till det han skapar. Han betonar att detta grundar sig i att han jobbade nära Maria under assistentperioden och då fick praktisk klarhet och bekräftelse på att hans tankar och idéer var värdefulla även för Maria i hennes processer.

– Jag fick många värdefulla erfarenheter och kunskaper under min assistentperiod som säkert har påverkat mitt synsätt på yrkesrollen, men också hur jag ser på min roll som bildkonstnär och mitt konstnärskap, berättar Peter Stridsberg,  bildkonstnär som bor och arbetar i Umeå.

Samarbetet mellan Peter Stridsberg och Maria Friberg har fortsatt efter assistentperioden. De ses flera gånger i månaden med flera olika projekt där de bland annat jobbar och söker offentliga gestaltningar tillsammans som konstnärsduo. Ibland visar de sina enskilda konstnärskap sida vid sida i utställningar i Sverige, men även utomlands.

Koreograf Benedikte Sundström Esperi, Foto: Anders Simonsen

41 konstnärer inom dans och cirkus har beviljats stöd till internationellt utbyte eller resebidrag

I årets andra fördelning beviljas bland andra Benedikte Sundström Esperi bidrag för internationellt utbyte i Istanbul för visning av dansfilm och workshop på International Impro-Dance Festival. Magali Bancel beviljas bidrag för ett internationellt utbyte i Sverige för att bjuda in ljusdesigner Anna Tubianna från Frankrike för undersökande och utvecklande av ljusdesignarbetet till cirkusföreställningen Uppåt Väggarna. Dansare Fredric Quinioñes beviljas resebidrag till Brasilien för träning och nätverkande med medlemmar i House of Xtravaganza.

40 procent av omgångens ansökningar beviljades, med belopp som varierar mellan 5 000 och 38 000 kronor. Dansare, koreografer och cirkusartister i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland beviljas sammanlagt 619 000 kronor för utbyten och resor till 18 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

”Photography at Work – Work in Progress”, Lacock Abbey. Katarina Elvén och Beata Fransson

Beslut om internationella resor och utbyten, vistelser i Paris samt utlandsresidens i New York och Berlin för bild och form

Årets fyra stipendiater för månadslånga vistelser i gästlägenhet på Institute Suedoís Paris utsågs på bildkonstnärsfondens möte i maj. En av stipendiaterna är fotografen Katarina Elvén som i samarbete med Beata Fransson kommer besöka och undersöka några av fotografihistoriens urscener i Paris.

Den ettåriga residensvistelsen på ISCP i Brooklyn tilldelades bildkonstnären Hanni Kamaly. Kamaly arbetar framförallt med video, skulptur och performance och är just nu aktuell med utställning på Accelerator i Stockholm.

Residenset på Künstlerhaus Bethanien i Berlin tilldelades konstnären Per Svensson, Göteborg. Svenssons praktik omfattar alltifrån alkemi till bildkonst, arkitektur, ljud, skulptur, grafik och teckningar. Residenset är sex månader långt och startar i januari 2023.

Bland de beviljade bidragen för internationella utbyten och resor finns fotografen Sebastian Kok som sökte medel för att delta på residenset Foundation Obras-Holland i Renkum, Nederländerna. Under residensperioden kommer han att arbeta vidare med projektet ”Bye Bye, Bai Bang”, en berättelse kring hans far som föddes i ett nazi ockuperat Holland för att under 60-talet flytta till Sverige.

Totalt fördelades 1 164 000 kronor till 75 resor och utbyten.

Mari Carrasco, mottagare av 5-årigt arbetsstipendium inom dans, Foto: Thomas Zamolo

Konstnärsnämnden fördelar 6,4 miljoner kronor i arbetsstipendium till 64 dans- och cirkuskonstnärer

Genom regeringens satsning på återstartsstipendier har Konstnärsnämnden kunnat fördela rekordmånga arbetsstipendier inom dans och cirkus.

Stipendierna riktas till yrkesverksamma dans- och cirkuskonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Urvalet speglar en bredd av olika dans- och cirkusuttryck, och stipendierna går till konstnärer verksamma i Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten och Västra Götaland.

Det är framför allt ettåriga stipendier om vardera 100 000 kronor som fördelats. Men en dansare/koreograf, tilldelas ett femårigt arbetsstipendium.

Mottagare av det femåriga arbetsstipendiet är Mari Carrasco, dansare/koreograf verksam i Stockholm. Under de senaste tre åren har hon skapat flertalet beställningsverk för främst en barn- och ungdomspublik. Målet för de kommande åren är bland annat att skapa ett eget verk.

Arbetsgruppen för dans och cirkus har även fattat beslut om 4 extra ettåriga stipendier om 144 900 kr, motsvarande tre prisbasbelopp, då Konstnärsnämnden har ekonomiskt utrymme för detta 2022. Dessa stipendier tilldelas Kemardo Douglas, Johanna Sjöwall, Sahar Taklimi och Julia Chikane Quidel.

Musikern/komponisten Tuulikki Bartosik, Foto: Ingredient

442 musikkonstnärer delar på drygt 32 miljoner kronor i arbetsstipendier

Konstnärsnämnden delar årligen ut arbetsstipendier till musikkonsten. Vid årets fördelning beviljas 442 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 31 990 000 kronor. Genom regeringens satsning på återstartsstipendier har Konstnärsnämnden kunnat fördela rekordmånga arbetsstipendier inom musikområdet i år.

407 musikkonstnärer får ettåriga arbetsstipendier om 70 000 kronor, 30 musikkonstnärer får tvååriga arbetsstipendier om 100 000 kronor/år och fem får femåriga arbetsstipendier om 100 000 kronor/år.

– Efter två år av stora utmaningar för musikkonstnärerna, är det glädjande att med hjälp av återstartsmedel kunna dubblera antalet beviljade stipendier. Särskilt som musiklivet öppnar upp och vi åter står inför en klingande festivalsommar med både levande musik och en förväntansfull publik, säger Patrik Örnkloo, ordförande i Konstnärsnämndens arbetsgrupp för musik.
Några exempel på de som erhållit femårigt stipendium är musikern/komponisten Tuulikki Bartosik (Segeltorp), musikern Per Norén (Borlänge) och musikern/komponisten Iiris Viljanen (Nacka).

Malin Erixon är inbjuden att visa sin animerade film Kikaren på Palm Springs Film Fest i USA. Foto: Malin Erixon

Nya beslut om internationella resor och utbyten inom teater och film

I årets andra omgång fördelades totalt 688 000 kronor till 64 teater- och filmkonstnärer som kommer att resa till ett tjugotal länder bl. a Chile, El Salvador, Sydafrika, Polen, Italien, USA och Island.

Inom film gavs animatören Malin Erixon och Johan Asplund bidrag för resa till Palm Springs Short Festival i USA. Dokumentärfilmarna Johanna Bernhardsson och Karin Ekberg (med flera) gavs bidrag till Rumänien där de ska arbeta tillsammans med romska konstnärer i ett dokumentärt utvecklingsarbete som ska visas runtom i Rumänien. Inom teater kommer skådespelaren Sepideh Khodarahmi att resa till Fringefestivalen i Reykjavik på Island. Regissören Farnaz Arbabi ska tillsammans med scenografen Jenny Kronberg och kostymdesignerna Lena Lindgren resa till Nashville och göra research inför ett kommande pjäsprojekt om Dolly Parton.

Kulturbryggan har offentliggjort vilka projekt som beviljats finansiering i vårens utlysning 2022. Totalt delades 14,7 miljoner kronor ut till 12 projekt. Bland annat projektet Ice Driving Becomes Performance Art som ska skapa performancekonst om bilars känslor, Arena STOFF – Platform for the Arts som ska bidra till konstnärers utveckling med ett fullfjädrat och aktivt digitalt kulturhus, och StreamVoice som ska möjliggöra nya finansieringsmodeller för musik som innehåller ljud, video och noter.