Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Remissvar över betänkandet Privatkopieringsersättning i framtiden (SOU2022:20)

Nya regler för privatkopieringsersättningen – bristande analys bakom flera förslag

Konstnärsnämnden välkomnar förslaget om att bredda ersättningen till att omfatta alla offentliggjorda verk i betänkandet Privatkopieringsersättning i framtiden. Men vi anser att en del förslag inte är fullt ut analyserade.
I augusti 2020 tillsatte regeringen en utredning som skulle göra en översyn av det nuvarande systemet för privatkopieringsersättning. Konstnärsnämnden har fått utredningen på remiss och välkomnar förslaget att bredda ersättningen till att omfatta alla offentliggjorda verk. Det innebär att även text och bild fullt ut kommer att omfattas.

Utredningen lyfter dock fram en rad förslag som inte är fullt ut analyserade. Ett av dem är förslaget om att ersätta dagens förhandlingssystem med ett myndighetssystem. Förhandlingar mellan branschen, som betalar ersättningen, och organisationen, som administrerar ersättningen, ligger till grund för det system som vi har i dag. Utredningen menar att förhandlingssystemet inte är effektivt. Det finns dock inget som underbygger denna slutsats, tvärt om.

Det är på svaga grunder som utredningen vill ersätta en etablerad förhandlingsrätt, där kompensationens storlek aktivt kan påverkas. Förslaget om ett myndighetssystem lämnar upphovspersonerna utan direkt inflytande över resultatet. Det innebär, enligt vår bedömning, ett kraftigt ingrepp i upphovspersonernas rättigheter.