Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nya beslut om internationellt utbyte och resebidrag inom teater och film


foto: Roland HejdströmIrena – ingen ängel, Unga Roma

Totalt fördelades 370 000 kronor till 29 teater-och filmkonstnärer för resor och utbyten, bl. a till Sydafrika, Bali och Polen.Årets sista beslut fattades den 9 november av arbetsgruppen för teater och film. Vanligtvis genomförs två beslutsomgångar under hösten, men i år blev det en beslutsomgång pga. rådande restriktioner gällande resor vilket resulterat i att det inkommit ett minskat antal ansökningar. Totalt behandlades 61 ansökningar.


Merparten av de beviljade bidragen är resebidrag, men fem utbyten äger rum i Sverige genom bidragsformen internationellt utbyte i Sverige.
Filmarna Mattias Löw och Reshma Mansuri Löw bjuder in två kollegor från Indien för att färdigställa en dokumentärfilm om den stora lockdown som gjorts i Indien pga. coronan, och hur den påverkat befolkningen, i synnerhet de fattiga.


Filmregissören Åsa Faringer får resebidrag för att resa till Sydafrika för research om kvinnor, födande och andra kvinnofrågor för sin kommande dokumentärfilm.


Sju medlemmar i teatergruppen Unga Roma får bidrag för internationellt utbyte i utlandet för att resa till Warszawa på ett gästspel i mars 2021. De ska spela föreställningen ”Irena – ingen ängel” som handlar om Irena Sendler som räddade många judar under andra världskriget. Ett samarbete kommer ett ske med den polska gruppen StopKlatka som ska tolka föreställningen.

Bidrag till internationella utbyten och resor syftar till att öka möjligheterna för samarbeten, fortbildning, research och framträdanden i utlandet, samt för att kunna bjuda in konstnärer till Sverige.
Nästa års ansökningsdatum finns på vår webbplats.

Länkar

TEATER – Beviljade internationella utbyten och resebidrag FILM – Beviljade internationella utbyten och resebidrag