Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nu är Krisstipendium 2 beslutat

Konstnärsnämnden har nu tagit beslut om fördelning av Krisstipendium 2.
4351 konstnärer har beviljats ett stipendium om 50 200 kronor vardera. Det är hela 93% av de totalt 4701 ansökningar som kom in.

– Vår ambition med Krisstipendium 2 har varit att brett stödja konstnärskap i hela landet. Kultursektorns sårbarhet har blivit väldigt tydlig under krisen och de som kanske drabbats allra hårdast är de fria konstnärerna, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.
 
Cirka 23 % av de personer som sökte Krisstipendium 2 har aldrig tidigare sökt stipendium från Konstnärsnämnden.
 
–Det är positivt att vi har nått ut till fler än de som vanligtvis söker stipendium hos oss. Söktrycket har varit högre till Krisstipendium 2 än till vårens krisstipendium. Det tyder på att konstnärerna har en fortsatt svår situation. Därför har vi arbetat hårt med att bereda ansökningarna så att vi kan påbörja utbetalningarna så fort som möjligt, säger Pernilla Högström, enhetschef för Stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden. 
 
FAKTA
• Det kom in 1377 fler ansökningar till Krisstipendium 2 än till vårens krisstipendium (en ökning med 41 %).
• Krisstipendium 2 kunde sökas av fler, då det inte var kopplat till ett specifikt inkomstbortfall. 
• 43 % av de sökande har aldrig tidigare beviljats stipendium från Konstnärsnämnden.
• Störst andel nya sökande var inom teater (34 %) och lägst andel inom bild och form (15 %).
• Flest antal sökande återfanns inom musik (1857 sökande), följt av bild och form (1851 sökande)
• Det var fler män (53%) än kvinnor (47%) som sökte både Krisstipendium 1 och 2.
 

Länkar

Utdelade krisstipendier december 2020 Frågor och svar om Krisstipendium 2