Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Nina Beckmann och Karin Z. Sunvisson tilldelas Dynamostipendier 2024 

Bildkonstnärsfonden delar i år ut två Dynamostipendier på 150 000 kronor. 

Nina Beckmann och Karin Z. Sunvisson tilldelas Dynamostipendier 2024

Årets Dynamostipendiater är Nina Beckmann, chef för Grafikens Hus och tecknaren Karin Z. Sunvisson. 

Dynamostipendierna syftar till att uppmärksamma den som på eget initiativ skapar nya arenor inom samtida bild- och formkonst. Stipendiaten behöver inte själv vara konstnär, däremot måste verksamheten vara viktig för bild- och formkonstnärer och skapa nya möjligheter för konstnärerna att möta sin publik.

Nina Beckmann

Anna Henriksson

Nina Beckmann, chef för Grafikens Hus, får Dynamostipendiet 2024.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder: 

Dynamostipendiet för 2024 tilldelas Nina Beckmann för sitt oförtrutna arbete som chef för Grafikens Hus. Verksamheten grundades 1996 av en grupp konstnärer och har sedan dess varit en viktig aktör som främjar grafisk konst. Sedan 2014 är institutionen mobil och Beckmann tar tillfället i akt och frågar sig, tillsammans med sitt team, vilka aktörer går att inkludera utöver de som redan beretts plats? Var är det intressant att driva den här sortens initierade projektverksamhet? Det är imponerade att se att varje oväntad förändring av förutsättningarna för verksamheten hanteras av institutionen som en möjlighet att tänka om och utveckla sitt program. Med tillfälliga nedslag – alltid smittsamt inspirerande och situationsspecifika – driver Grafikens hus vidare sitt visionära arbete för framtiden. Nina Beckmann får utmärkelsen för Grafikens Hus lustfyllda och uppsökande sätt att förmedla samtidens grafiska uttryck. Alltid med en strävan att bredda dess scen, med stor professionalitet och en genuin omtanke om dess utövare.

– Stipendiet är verkligen magnifikt och fungerar som ett bevis på det kollektiva engagemang som alla på Grafikens Hus bidrar till, tillsammans med de konstnärer vi samarbetar med, säger Nina Beckmann. Trots hinder som en brand och ett kommunalt avhopp, så blir det här en riktig boost och motivation att fortsätta skapa ett kraftfullt konstprogram som det ambulerande museum vi är idag. Där grafiken som konstform når ut till en bredare publik, både nationellt och internationellt. Där vi vågar utmana etablerade normer och utforska nya gränser. Jag kommer att bära med mig denna fina utmärkelse när vi nu formar vårt nya museum.

Karin Z. Sunvisson

Piki Belgrad

Karin Z. Sunvisson, tecknare och Dynamostipendiat 2024.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder: 

Dynamostipendiet 2024 tilldelas Karin Z. Sunvisson, en tecknare som tar skrattet på största allvar. Med sitt brinnande engagemang för bildgenren satirteckning vidgar hon utrymmet för vad som kan föreställas och sägas. I en tid då freden och demokratin globalt utmanas av ökad polarisering, militarisering, auktoritarism och fake news, blir försvaret för yttrandefrihetens alla former och uttryck allt viktigare. Som initiativtagare till Tecknaruppropet och projektledare för Network for women graphic artists – graphic political satire and creative processes har Karin Z. Sunvisson uppvisat ett stort engagemang i sociala, ekologiska och politiska frågor med teckningen som drivkraft. Hennes kollegiala och folkbildande insatser bidrar till att synliggöra den politiska illustrationen och dess vitala roll för demokratin.

– I ett Sverige som rör sig i en alltmer odemokratisk riktning behövs satiren, som är antiauktoritär till sin natur. Om det kan varje makthavare som har försökt tysta satiren vittna – resultatet blir det rakt motsatta! säger Karin Z. Sunvisson.
Jag är stolt över att tillhöra denna bråkiga yrkeskår och att få den här bekräftelsen på att jag har gjort något vettigt för vårt kollektiv gör mig mäkta glad. För när frågor om fred och mänskliga rättigheter plötsligt blivit kontroversiella eller ”komplicerade” är det ett bevis för att ett stort och viktigt arbete ligger framför oss.

Stipendieutdelning

Stipendierna delas ut av Bildkonstnärsfondens ordförande den 21 mars klockan 16.30 i samband med Open Studios på IASPIS, Maria skolgata 83, Stockholm.