Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Nära 200 sökande till krisstipendierna under första dygnet

Nära 200 personer ansökte om Krisstipendium redan första dygnet efter att utlysningen öppnat. Statistiken visar att många, cirka 40 %, av de som nu söker, aldrig tidigare har ansökt om stipendier eller bidrag från Konstnärsnämnden. – Det är glädjande att vi verkar nå ut till en ny målgrupp eftersom regeringens krisstöd delvis syftar till det. Att det är så många som redan nu ansökt var väntat, vi vet att behoven är stora och att läget är akut, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.

Många ansöker om det högre beloppet
Från tisdag klockan 10 till onsdag klockan 15 har 193 fullständiga ansökningar kommit in. Krisstipendierna är uppdelade i tre olika belopp som går att söka beroende på vilket intäktsbortfall som den sökande haft. Beloppen är på 15 000 kronor, 30 000 kronor och 50 000 kronor. Hittills har de flesta, cirka 60 %, ansökt om det högsta beloppet.

– Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser utifrån de här tidiga siffrorna men att så många ansöker om det större beloppet visar vilka stora intäktsbortfall många konstnärer fått i och med Coronakrisen, säger Anna Söderbäck.

Många hör av sig till Konstnärsnämnden med olika frågor kring Krisstipendium. Läs gärna vår Fråga & Svar där vi samlar information om vilka som kan få Krisstipendium och hur ansökan går till. 
Här hittar du Fråga & svar


Du kan också mejla oss på
Krisstipendium@konstnarsnamnden.se