Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Meeting Point

Nu söker vi konstnärer, curatorer, konstförmedlare, gallerister, konstnärliga ledare och uppdragsgivare för offentlig konst som vill vara med i 2022 års Meeting Point.

Meeting Point 2022. Grafisk formgivning: Axel Berntsson.

Under Meeting Point får konstnärer tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationella curatorer. Dessa får i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Meeting Point 2022 äger rum 4 – 6 december i Göteborg och 7 – 9 december i Malmö. Curatorer/konstförmedlare som bor och verkar i Sverige kan ansöka om att vara med i båda städerna eller bara i en av dem. Internationellt verksamma curatorer/konstförmedlare ansöker i separat formulär. För konstnärer gäller att du ska vara bosatt i Västra Götalandsregionen eller Skåne.

OPEN CALLS

Curatorer, deadline 26 september
https://goteborgskonsthall.se/meeting-point/

Internationella curatorer, deadline september
https://goteborgskonsthall.se/meeting-point/

Konstnärer i Västra Götalandsregionen, deadline 5 oktober
https://goteborgskonsthall.se/meeting-point/

Konstnärer i Skåne, deadline deadline 5 oktober
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Konstmuseum/Meeting-Point-2022/Open-Call-for-samtidskonstnarer-i-Skane

Meeting Point 2022 är initierat av Göteborgs Konsthall och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form i samarbete med Malmö Konstmuseum och Röda Sten Konsthall.


 

English

Meeting Point 2022

We are currently looking for artists, curators, gallerists, artistic directors, and commissioners of public art projects who would like to participate in the 2022 version of Meeting Point.

During Meeting Point artists are given the opportunity to, during short individual meetings, present their artistic practice to a group of national and international curators. These are in turn given the opportunity to discover new artistry with the purpose of establishing new connections which can lead to possible future collaborations and exhibitions.

Meeting Point 2022 takes place during the 4 – 6 December in Gothenburg and during the 7 – 9 December in Malmö. Curators that reside and work in Sweden can apply to participate in both cities or in just one of them. International curators apply through a separate form. If you are an artist applying, you will need to live and work in either the Västra Götaland region or in Skåne.

OPEN CALLS

Curators, deadline 26 September
https://goteborgskonsthall.se/meeting-point/

International curators, deadline 26 September
https://goteborgskonsthall.se/meeting-point/

Artists in Västra Götaland, deadline 5 October
https://goteborgskonsthall.se/meeting-point/

Artists in Skåne, deadline 5 October
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Konstmuseum/Meeting-Point-2022/Open-Call-for-samtidskonstnarer-i-Skane

Meeting Point 2022 is initiated by Göteborgs Konsthall and IASPIS, the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Arts in collaboration with Malmö Art Museum and Röda Sten Konsthall.