Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Många nya sökanden till Krisstipendium 2 – sista ansökningsdag 22 oktober

Många av de som hittills sökt Krisstipendium 2 har aldrig tidigare sökt eller fått stipendier från Konstnärsnämnden. Jämfört med samma tidpunkt i ansökningsperioden av Konstnärsnämndens tidigare utlysning av krisstipendier innan sommaren så är det hittills fler ansökningar totalt. ̶  Det är positivt att vi verkar nå ut till fler än de som vanligtvis ansöker hos Konstnärsnämnden. Söktrycket är högre till dessa krisstipendier än till de vi delade ut innan sommaren. Vi kan se att behoven är fortsatt stora och akuta. Jag uppmanar alla konstnärer som är berättigade att söka krisstipendiet att söka och Konstnärsnämnden kommer sedan att prioritera utifrån sökandes ekonomiska situation och konstnärliga yrkesverksamhet, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

När halva ansökningstiden hade gått hade totalt 923 personer ansökt om Krisstipendium 2. Drygt en fjärdedel av dessa har aldrig tidigare sökt något stipendium hos Konstnärsnämnden. Knappt hälften har aldrig tidigare beviljats något stipendium hos Konstnärsnämnden.

Jämfört med Konstnärsnämndens vanliga utlysningar är det fler män än kvinnor som söker krisstipendierna, ett mönster som fanns även i utlysningen av det Krisstipendium som delades ut innan sommaren.