Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Många internationella utbyten och resor ställs in


Foto: Tomas EnqvistHelge Antoni vid Svenska Ambassaden i Washington

Pianisten Helge Antoni är ett av flera exempel på musiker och komponister som fått Konstnärsnämndens bidrag för internationellt utbyte och som drabbas av det globala virusutbrottet.

De beviljade bidragen är till för bland annat internationella turnéer, konserter eller för att möjliggöra utbyten i andra länder och inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Sammanlagt fördelas 790 000 kronor och utbyten planeras att genomföras i 27 olika länder.

Exempel på musiker och komponister som fått inställda gig

Pianisten Helge Antoni från Värmdö som fick ett bidrag för att uppträda på Scandinavian House i Washington och i New York dagen efter president Trump den 11 mars deklarerade att alla resor från Europa skulle ställas in. Under genrepetitionen fick han reda på att konserterna skulle ställas in och han var tvungen att resa hem direkt utan att få betalt för inplanerade spelningar. Förhoppningsvis kan konserterna genomföras under hösten.

Flera konstnärer försöker flytta fram och boka om sina internationella utbyten tillsammans med festivaler, arrangörer och samarbetsparter.

Sångaren Ellen Pontara från Göteborg får sin arbetsvistelse i Frankrike för fortsatt arbete med cirkusföreställningen ”Les lettres d’amour” framflyttad från den 11 april till den 29 juni. Det hela är väldigt preliminärt på grund av det rådande läget.

Elektronmusikerna Jonas Pedersen och Magnus Borgkvist Johansson från Malmö skulle ha uppträtt på festivalen 24-HOUR DRONE hos arrangören Basilica Hudson i New York. Festivalen är inställd och de kan inte få pengarna tillbaka för flygbiljetterna. Tillsammans med arrangören hoppas de på att kunna genomföra festivalen vid ett senare tillfälle och arrangören ser över möjligheterna för att knyta konstnärliga kontakter på nya sätt och presentera såväl live strömmad musik som utsändningar från sitt musikarkiv. Oavsett hur det blir med resan till festivalen kommer Konstnärsnämnden att ersätta de kostnader som bidraget skulle täcka.

Gitarristen John Dunsö med artistnamnet Traveling John från Ronneby tvingas boka om sin Europaturné till Italien och Tyskland i april – maj. Planen nu är oktober – november. Med anledningen av läget råder stor osäkerhet om tidsplanen men arrangörerna låter meddela att intresset av att genomföra bokningarna finns kvar låter arrangörerna meddela.

Visartisten Sofie Livebrant från Stockholm skjuter sin resa till Storbritannien i april på framtiden och beräknar förhoppningsvis att genomföra den i september. Även om det råder stor osäkerhet planerar Sofie att resa dit så fort det är tryggt och möjligt att resa igen för att studera den brittiska författarinnan Emily Brontës liv och tonsätta hennes dikter tillsammans med den danska komponisten Hal Parfitt-Murray.

Kort om Konstnärsnämndens bidrag för internationellt utbyte

Konstnärsnämndens bidrag till internationellt utbyte och resebidrag för musiker och komponister fördelas fyra gånger om året. Detta var första fördelningen för år 2020. De beviljade bidragen är till för arbetsvistelser, workshops, internationella turnéer och konserter och ska även möjliggöra utbyten i andra länder och inbjudningar av utländska musiker till Sverige.

Totalt har 129 ansökningar har behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 2,25 miljoner kronor.

Bidrag ges till utbyten med 27 olika länder på fem kontinenter.
En förteckning över beviljade bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida
www.konstnarsnamnden.se.

Kontaktinformation: Hasse Lindgren
hasse.lindgren@konstnarsnamnden.se; telefon (direkt) 08-506 550 79