Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mecenatplattform för kultursektorn

Kulturbryggan har i årets första utlysning beviljat 14 991 000 kronor till 14 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 2 juni 2021.
Bland dessa 14 projekt har ett projekt för första gången beviljats medel inom Kulturbryggans program Nya finansieringsmodeller.

Programmet finns till för att på sikt öka den privata finansieringen inom kultursektorn genom att stödja utvecklingen av nya eller annorlunda finansieringsmodeller för konst och kultur.

Inom programmet beviljades Sensestack AB 1 124 000 kronor för att utveckla en mecenatplattform för kultursektorn med inspiration hämtad från etablerade plattformar som exempelvis Patreon.

Lista över beviljade projekt finns här.