Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Krisstipendium 3 – beslut planeras till slutet av april

Arbetet med det senaste krisstöd som Konstnärsnämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela ut är intensivt. Enligt nuvarande tidsplan kommer beslut att fattas i slutet av april. Då får de drygt 7 300 som sökt Krisstipendium 3 besked. – Vi kan redan nu se att pengarna inte kommer att räcka till alla som har sökt. Jämfört med Krisstipendium 2, så är det tyvärr fler som kommer att få avslag i denna omgång. Runt 40 % av de sökande kommer att få avslag. Det innebär att många yrkesverksamma konstnärer som har drabbats hårt av restriktioner till följd av pandemin, inte kommer att kunna få ta del av krisstödet, säger Pernilla Högström, avdelningschef, Avdelningen för stipendier och internationella program. 
 
Prioriteringarna utgår bland annat från den sökandes ekonomiska situation, men görs även utifrån i vilka sammanhang och i vilken omfattning som den sökande är yrkesverksam konstnär. Prioriteringsgrunderna har beslutats av Konstnärsnämndens styrelse.