Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Krisstipendierna beslutade

Beslut har tagits om fördelning av det krisstöd som Konstnärsnämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela. Totalt 1937 konstnärer beviljas krisstipendier. Pengarna ska betalas ut så snart som möjligt och förväntas nå de som fått sina ansökningar beviljade senast 30 juni. – Vi är glada att vi är i mål med krisstipendierna eftersom vi vet att de sökande har stora ekonomiska behov och pengarna behövs så fort som möjligt. Nio handläggare har arbetat med de 3324 ansökningarna utifrån de kriterier som styrelsen beslutat om. De medel som Konstnärsnämnden har fått av regeringen att fördela i krisstipendier räckte inte till, och prioriteringar har gjorts utifrån ekonomiskt behov och omfattning av konstnärlig verksamhet. Under handläggningen har flera ansökningar avslagits på grund av brist på underlag som styrker intäktsbortfallet. Här kan vi konstatera att desto mer kommersiella sammanhang, desto tydligare avtal, säger Pernilla Högström, chef för enheten för stipendier och bidrag.

–Vi har utifrån givet uppdrag arbetat för att fördelningen av krisstipendierna ska bli så rättssäker, rättvis och snabbt handlagd som möjligt. Behoven är stora och akuta och vi vet att medlen inte räcker, så vi fortsätter arbetet med att stötta på andra sätt. Vi arbetar för att omfördela pengar inom vår egen budget och kan idag också ge glädjande besked om att vi delar ut extra många arbetsstipendier inom dans, samtida cirkus och musik, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.


Fakta om krisstipendierna
– Konstnärsnämndens krisstipendier är en del av regeringens krisstöd till konst och kultur. Syftet med krisstödet är att kompensera för yrkesverksamma konstnärers intäktsbortfall till följd av utebliven ersättning i samband med inställda konstnärliga uppdrag som var planerade perioden 12 mars – 31 augusti 2020. 
– 1937 konstnärer har beviljats krisstipendier. Antal beviljade ansökningar per konstområde är 1120 inom musik, bild och form 325, inom teater 221, dans 128 och inom film 143.
– Totalt inkom 3324 ansökningar, med intäktsbortfall på närmare 300 miljoner kronor.
– Krisstipendierna kunde sökas på tre olika nivåer, 15 000 kronor, 30 000 kronor eller 50 000 kronor beroende på intäktsbortfallets storlek. Nära hälften, 49 %, har beviljats det högsta beloppet på 50 000 kronor. 23 % har beviljats 30 000 kronor och 28 % 15 000 kronor.
– En stor andel sökande, 62 procent, har aldrig tidigare fått stipendier eller bidrag från Konstnärsnämnden. Många har heller aldrig tidigare sökt stipendier eller bidrag från myndigheten. Störst andel förstagångssökande är inom musiken där drygt hälften aldrig tidigare sökt. Även teaterområdet har en stor andel förstagångssökande, 42 procent. Bland övriga konstområden är det ungefär en tredjedel som aldrig tidigare sökt.
– Bland de beviljade ansökningarna finns konstnärer från samtliga län i Sverige.
– Den yngsta sökande är 18 år och den äldsta 92 år. Den genomsnittliga åldern på de sökande år 44 år. 70- och 80-talister är de största åldersgrupperna som sökte stipendiet.

Listan över beviljade krisstipendier hittar du
här  
Har du frågor om krisstipendierna? Läs fråga och svar som uppdateras löpande
Här hittar du fråga och svar