Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck om krisstipendierna

Idag, tisdag den 28 april, öppnar Konstnärsnämnden ansökan för de krisstipendier som myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att fördela. Regeringens satsning är en kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen.– Krisstipendierna ger oss möjlighet att stödja konstnärer som drabbats och vi arbetar hårt för att pengarna ska kunna betalas ut så snabbt som möjligt. Vi vet att situationen för många är akut, och vår målsättning är att ha betalat ut stipendierna innan midsommar. Krisstödet kommer  inte räcka till alla, men tillsammans med andra insatser kan det förhoppningsvis underlätta tillvaron för en del konstnärer.
 
Det är viktigt att krisstipendiet ses som en av flera åtgärder som aviserats, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.

Konstnärsnämnden har redan innan det här speciella uppdraget från regeringen kom, omfördelat pengar inom den egna budgetramen, för att kunna stötta konstnärer som drabbas av Coronakrisen.

– Vi ser att många konstnärer blir av med inkomster på andra sätt, exempelvis minskad försäljning eller uteblivna uppdrag, som gör att bortfallet inte kommer att kunna täckas av detta krisstipendium. Därför försöker vi på Konstnärsnämnden ställa om för att även kunna nå fler med våra arbetsstipendier. Vi har redan omfördelat medel avsatta för till exempel resestipendier till ettåriga arbetsstipendier inom alla konstarter. Vi ser även över om ytterligare åtgärder kan göras så att vi ska kunna agera så flexibelt som möjligt för att i möjligaste mån möta efterfrågan från konstnärer, säger Anna Söderbäck. 

Vill du veta mer om krisstipendierna och vilka som kan ansöka? Läs mer här >>