Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämndens årsredovisning 2023

Nu har Konstnärsnämndens årsredovisning för 2023 lämnats in.

2023 präglades av dramatiska händelser i omvärlden och ekonomiska utmaningar i samhället, inte minst för kulturområdet. Konstnärer har varit tvungna att navigera i en krympande ekonomi, vilket märks i ett ökande antal ansökningar hos Konstnärsnämnden under 2023.

Under 2023 inkom cirka 9 700 ansökningar från enskilda konstnärer varav ca 2 200 beviljades. Ansökningarna till arbets- och långtidsstipendierna har ökat med 51 procent under se senaste fem åren och var drygt 4 200. Till följd av regeringens satsning på längre stipendier kunde 196 extra tvååriga arbetsstipendier fördelas. En uppföljning av beviljade arbetsstipendier visar att konstnärerna anser att stipendierna i mycket hög utsträckning bidragit till deras konstnärliga utveckling. Ansökningar till Kulturbryggan har under 2023 ökat med 72 procent i jämförelse med föregående år.

Genom bidrag för internationellt utbyte och resor och Konstnärsnämndens internationella program ges konstnärer möjligheter till verksamhet både i Sverige och ute i världen. Konstnärsnämnden har under 2023 finansierat 970 utbyten och resor till 77 länder vilket bidragit till en breddad arbetsmarknad för konstnärer. ArtNexus, programmet för internationellt samarbete med partnerländerna Albanien och Armenien, har under året skapat nya nätverk och plattformar för information vilket har bidragit till att stärka den konstnärliga yttrandefriheten.

Under 2023 kom EU-rapporten ”Yrkesstatus och arbetsvillkor för konstnärer och kulturellt och kreativt yrkesverksamma” vilket var ett resultat av en arbetsgrupp där Konstnärsnämnden varit aktiv i flera år. Med utgångspunkt i rapporten har myndigheten under året arrangerat samtal och seminarier under rubriken ”Stärkta villkor för konstnärer” vilket fortsätter under nästa år.

Under hösten fick myndigheten besked att regeringen vill pröva en sammanslagning av Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Det innebar ett intensivt arbete med att samla information för att beskriva vilka möjligheter och risker en sammanslagning kan innebära med utgångspunkten att konstnärspolitiken fortsatt ska stå stark.