Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden samlar bransch- och upphovsrättsorganisationerna för att undersöka digitaliseringens konsekvenser för yrkesverksamma konstnärer

2021-03-09­– Vi ser att konstnärer inte får en skälig del av den ekonomi som digitaliseringen genererar. Tendensen är att mer arbete utförs till lägre ersättning i en över tid nedåtgående spiral, säger Stefan Ahlenius utredare på Konstnärsnämnden.

Vi har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hur digitaliseringen påverkar de yrkesverksamma konstnärernas ekonomiska och arbetsmässiga villkor. 

Konstnärsnämndens arbete inleddes hösten 2020 med en enkät till upphovsrätts- och branschorganisationerna. Organisationernas svar ligger till grund för gemensamma sakråd i februari/mars där vi tillsammans diskuterar de problemformuleringar och åtgärder som är avgörande för målgruppen. 

Resultatet kommer att presenteras för regeringen i en rapport den 31 maj 2021.