Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden positiv till regeringens stimulanspaket till konst och kultur


Fotograf: Johan WestinKonstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck

– Det är härligt och inger hopp att regeringen satsar så kraftfullt och att de blickar framåt. Det som är mest glädjande är att de ser till helheten, hela det ekosystem som behövs för att vi ska kunna ha ett konst- och kulturliv som både överlever och lever efter pandemin, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden. För att stärka kulturskapares villkor ska 80 miljoner avsättas årligen från och med 2021. Hur de pengarna ska fördelas ut är ännu inte klart.
– Om och när Konstnärsnämnden får ett uppdrag att fördela ut pengar vet vi inte i dagsläget, säger Anna Söderbäck.
Det stimulanspaket som regeringen aviserat uppgår till sammanlagt 3,4 miljarder. En del av pengarna ska fördelas under 2020, men flera av de satsningar som presenterades är mer långsiktiga. Bland annat ska statens inköp av konst öka med 50 miljoner kronor och en fördubbling av stödet till Kulturskolan görs. En förstärkning av kultursamverkansmodellen ska stimulera den regionala kulturen. Under pressträffen talade även kultur- och demokratiminister Amanda Lind om en konstnärspolitisk skrivelse som regeringen ämnar ta fram. 
– Alla delar i kulturens ekosystem behövs för att konst och kultur ska blomstra. Vi ser även fram emot den konstnärspolitiska skrivelse som regeringen ska ta fram för att långsiktigt stärka konstnärers villkor, säger Anna Söderbäck.