Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämnden på Folk och kultur

TORSDAG 9 FEBRUARI

Konstnärlig frihet i praktiken
Att värna den konstnärliga friheten ingår i de nationella kulturpolitiska målen, och principen om armlängds avstånd är ständigt aktuell. På alla nivåer inom offentlig förvaltning är diskussionen levande.

Fokus för samtalet var det som hänt sedan Myndigheten för kulturanalys presenterade sin rapport Så fri är konsten 2021.

Susanna Dahlberg, Riksteaterns vd, inledde med en presentation om konstnärlig frihet. Författaren och föreläsaren Zanyar Adami modererade sedan ett samtal om konstnärlig frihet i praktiken mellan Lena Ylipää konstnär, Juan Ochoa-Echevarria kulturchef Tranemo kommun, Mika Romanus direktör Konstnärsnämnden, Kajsa Ravin generaldirektör Kulturrådet och Anna-Karin Axelsson, kulturchef region Kronoberg.

Konstnärsnämndens och Kulturrådets panelsamtal: Konstnärlig frihet i praktiken (Streamio.com)

Seminariet teckenspråkstolkades.

Arrangörer: Kulturrådet och Konstnärsnämnden
Plats: Lokomotivet
Tid: Torsdag kl. 15:30 – 16:15
Om panelsamtalet i Folk och kulturs program

Foto: Josefin Morge

Medverkande i panelsamtalet om konstnärlig frihet på Folk och kultur var från vänster Zanyar Adami författare, föreläsare och panelsamtalets moderator, Susanna Dahlberg vd Riksteatern, Lena Ylipää konstnär, Juan Ochoa-Echevarria kulturchef Tranemo kommun, Mika Romanus direktör Konstnärsnämnden, Kajsa Ravin generaldirektör Kulturrådet och Anna-Karin Axelsson, kulturchef region Kronoberg.

FREDAG 10 FEBRUARI

Min Konvention: Scenkonst som språngbräda för engagemang i implementering av barns rättigheter

Breddat deltagande – för vem och hur?

Om Folk och Kultur

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Folk och kultur sker i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. Här samlas ett hundratal externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets regioner. Man samlas för samtal, debatter och seminarier, konstnärliga föreställningar och upplevelser.